Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

vakuutustiedon kehittämisSäätiö

Säätiön tarkoituksena on yleishyödyllisellä pohjalla tukea ja kehittää vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä tukea pyrkimyksiä vakuutusalan koulutuksen arvostuksen kohottamiseksi. Lisäksi säätiö suorittaa ja tukee vakuutusalaa koskevaa tutkimustoimintaa.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan sekä tukemalla opetusmateriaalien tuottamista.​ Lisäksi säätiö tekee yhteistyötä Finva Finanssikoulutuksen kanssa julkaisutoimintaan liittyen. Painopiste on julkaisuissa ja materiaaleissa, jotka ovat osa VTS ja YVTS-tutkintoja.

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö perustettiin 1997 ja sen tarkoituksena oli tukea ja kehittää vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä suorittaa ja tukea vakuutusalaa koskevaa tutkimusta. Säätiö sai Opetusministeriöltä ammatillisen oppilaitoksen ylläpitoluvan vuonna 1999 ja Vakuutusalan koulutuskeskus aloitti ammatillisena, Opetushallituksen valvomana erikoisoppilaitoksena.

Säätiön 100 % omistaman kustannusosakeyhtiön nimeksi tuli samana vuonna Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. FINVA kustannus tarjosi finanssialan oppi- ja ammattikirjallisuutta sekä sähköisiä julkaisuja ja verkkokursseja. Keväällä 2014 FINVAn hallitus päätti, että FINVA luopuu valtion tukemista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän päätöksen myötä FINVA myös luopui oppilaitosstatuksestaan vuoden 2015 lopussa.

Päätöksen myötä tehtiin myös sekä strategia- että rakenneuudistukset. Uuden strategian mukaan FINVA tarjoaa finanssikoulutusta kaikille sitä tarvitseville ja visiona on olla monipuolisin finanssiosaamisen kouluttaja. Rakenneuudistuksen mukaisesti vuoden 2015 aikana uudistettiin Säätiön säännöt sekä luovutettiin Säätiöltä liiketoimintaluovutuksena osaamisen kehittämiseen liittyvä strategian mukainen toiminta osakeyhtiölle Säätiön jäädessä hallinnoimaan varoja sekä toimimaan yleishyödyllisenä apurahojen jakajana. Samanaikaisesti uudistettiin myös FINVAn visio, missio, arvot ja nimi.

Kesällä 2017 Aalto EE osti FINVAn ja nykyisin Finva Finanssikoulutus on osa Aalto EE:n koulutustarjoamaa. 

 

Hae apurahaa verkossa

Täytä apurahahakemus verkossa.

Apurahahakemukseen