Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Tuottamme opetusmateriaalia ja jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan.

VAKUUTUSTIEDON KEHITTÄMISSÄÄTIÖN APURAHAT

Vakuutusalan Kehittämissäätiön tarkoituksena on tukea vakuutusalaan liittyvän tiedon ja osaamisen kehittymistä. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, maisteritason opinnäytetöihin ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Hakuaika on vuosittain syksyllä.

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, valmisteilla oleviin opinnäytetöihin ja tietokirjan kirjoittamiseen sekä stipendejä edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille maisteritason opinnäytetöille seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  • Vastuullisuus ja kestävä kehitys vakuutusalalla
  • Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys sekä data- ja kyberturvallisuus asiakkaiden, työntekijöiden ja yhtiöiden kannalta
  • Vakuutusalan sääntely yhtiöiden ja asiakkaiden näkökulmasta
  • Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
  • Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen
  • Asiakaskäyttäytymisen muuttuminen, digitaalisuus ja toimialaliukumat

Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle.

Kuka voi hakea?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai työryhmät. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta tulee tehdä selvitys ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan täyttämällä hakemus säätiön verkkopalvelussa hakuaikana. Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai talousarvio. Vuonna 2024 hakuaika on 15.8.-15.10.2024. 

Mille ajalle?

Apuraha tulee käyttää pääsääntöisesti vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen, joka on toteutettu ennen apurahapäätöstä. Stipendejä myönnetään edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille maisteritason opinnäytetöille.

Apurahan myöntäminen

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön hallitus päättää apurahoista marraskuussa. Arvioidessaan apurahahakemuksia säätiön hallitus kiinnittää huomiota työn hyödyllisyyteen vakuutusalalle. Apurahaa ei pääsääntöisesti myönnetä hakijan omaan kouluttautumiseen. Myönnettävän apurahan suuruus vaihtelee ja se voi tavallisesti olla noin 500 – 5.000 euroa vuodessa yhdelle henkilölle. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi. Päätöksestä tiedotetaan jokaiselle apurahaa hakeneelle sähköpostitse marraskuun loppuun mennessä.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saaja on velvollinen antamaan selvityksen apurahan käytöstä sen myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Selvitys tehdään säätiön verkkopalvelussa. Jos apurahan on saanut työryhmä, työryhmä antaa selvityksen yhdessä.

 

 

Hae apurahaa

Vuoden 2024 apurahahaku on 15.8. - 15.10.2024 

Apurahahakemukseen

Apurahaselvitys

Uutta apurahaa ei myönnetä, ellei edellisestä apurahasta ole tehty selvitystä. Selvitys on annettava apurahan myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Apurahaselvityksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella.

Apurahaselvitykseen