Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa.

VAKUUTUSTIEDON KEHITTÄMISSÄÄTIÖN APURAHAT

Vakuutusalan Kehittämissäätiön tarkoituksena on tukea vakuutusalaan liittyvän tiedon ja osaamisen kehittymistä. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytetöihin ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Hakuaika on vuosittain syksyllä.

Hakuaika 1.9.-25.10.2020

Säätiö myöntää hankeapurahoja ensisijaisesti vakuutusalan tutkimukseen, joka kohdistuu vakuutusalan uuteen teknologiaan ja sen eettisyyteen asiakkaiden ja yhtiöiden kannalta, hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen sekä vakuutusalan työn murrokseen ja johtamiseen. Pääpaino on tulevaisuudessa ja uuden kehittämisessä.

Kuka voi hakea?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai työryhmät. Työryhmä voi hakea apurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Hankkeet voivat liittyä yhtä hyvin liiketoimintaan, vakuutusmatematiikkaan, vakuutusoikeuteen ja säätelyyn kuin osaamiseen ja johtamiseenkin. Tärkeää on, että vakuutusala saa hankkeesta uutta tietoa toiminnan kehittämiseksi.

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan tekemällä hakemus verkkopalvelussa hakuaikana 1.9.-25.10.2020. 

Saat antamaasi sähköpostiin kuittauksen hakemuksesi lähettämisestä. Jos viestiä ei näy, tarkistathan roskapostikansion. 

Mille ajalle?

Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on marraskuussa tehty.

Apurahan myöntäminen

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön tarkoituksena on yleishyödyllisellä pohjalla tukea ja kehittää vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä tukea pyrkimyksiä vakuutusalan koulutuksen arvostuksen kohottamiseksi. Lisäksi säätiö suorittaa ja tukee vakuutusalaa koskevaa tutkimustoimintaa.

Apurahahakemuksia arvioidessaan säätiön hallitus kiinnittää huomiota työn hyödyllisyyteen vakuutusalalle. Apurahaa ei myönnetä hakijan omaan kouluttautumiseen. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Vakuutustiedon Kehittämissäätiön hallitus. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi. Säätiön myöntämät apurahat ovat yleensä 1000 - 5000 euroa.

Apurahan selvittäminen

Apurahaselvitys on ilmoitus hankkeen valmistumisesta. Jos apurahan on saanut työryhmä, työryhmä selvittää saamansa apurahan yhdessä.

Apurahan käytöstä on annettava selvitys apurahan myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Jos hanke on tuolloin vielä kesken, lisäaikaa selvityksen tekemiseen voi pyytää vapaamuotoisella hakemuksella säätiön toiminnanjohtajalta. Mainitse viestissä arvio siitä, milloin hanke valmistuu.

 

 

Hae apurahaa

Syksyn 2020 apurahahaku on 1.9.-25.10.2020.

Apurahakemukseen

Apurahaselvitys

Uutta apurahaa ei myönnetä, ellei edellisestä apurahasta ole tehty selvitystä. Selvitys on annettava apurahan myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Apurahaselvityksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella.

Apurahaselvitykseen