Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa.

VAKUUTUSTIEDON KEHITTÄMISSÄÄTIÖN APURAHAT

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö jakaa apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan. Hakuaika on vuosittain syksyllä.

Hakuaika 23.9.-27.10.2019

Säätiö myöntää hankeapurahoja ensisijaisesti vakuutusalan tutkimukseen, joka kohdistuu vakuutusalan uuteen teknologiaan ja sen eettisyyteen asiakkaiden ja yhtiöiden kannalta, hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen sekä vakuutusalan työn murrokseen ja johtamiseen. Pääpaino on tulevaisuudessa ja uuden kehittämisessä.

Kuka voi hakea?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai työryhmät. Työryhmä voi hakea apurahaa siten, että sen jäsenet jakavat apurahan keskenään. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä käyttöselvitys, ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Hankkeet voivat liittyä yhtä hyvin liiketoimintaan, vakuutusmatematiikkaan, vakuutusoikeuteen ja säätelyyn kuin osaamiseen ja johtamiseenkin. Tärkeää on, että vakuutusala saa hankkeesta uutta tietoa toiminnan kehittämiseksi.

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan verkkopalvelussa. Hakemus on toimitettava verkkopalveluun hakuajan 23.9.- 27.10.2019 puitteissa.

Mille ajalle?

Pääsääntö on, että apuraha pitää käyttää vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen, joka on toteutettu ennen kuin apurahapäätös on marraskuussa tehty.

Apurahan myöntäminen

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön tarkoituksena on yleishyödyllisellä pohjalla tukea ja kehittää vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä tukea pyrkimyksiä vakuutusalan koulutuksen arvostuksen kohottamiseksi. Lisäksi säätiö suorittaa ja tukee vakuutusalaa koskevaa tutkimustoimintaa.

Apurahahakemuksia arvioidessaan säätiön hallitus kiinnittää huomiota työn hyödyllisyyteen vakuutusalalle. Apurahaa ei myönnetä hakijan omaan kouluttautumiseen. Päätökset myönnettävistä apurahoista tekee Vakuutustiedon Kehittämissäätiön hallitus. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi. Säätiön myöntämät apurahat ovat yleensä 1000 - 5000 euroa.

Apurahan selvittäminen

Apurahaselvitys on ilmoitus hankkeen valmistumisesta. Jos apurahan on saanut työryhmä, työryhmä selvittää saamansa apurahan yhdessä.

Apurahan käytöstä on annettava selvitys apurahan myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Jos hanke on tuolloin vielä kesken, lisäaikaa selvityksen tekemiseen voi pyytää vapaamuotoisella hakemuksella säätiön toiminnanjohtajalta. Mainitse viestissä arvio siitä, milloin hanke valmistuu.

 

Hae apurahaa

Syksyn 2019 apurahahaku on 23.9.-27.10.2019.

Apurahakemukseen

Apurahaselvitys

Uutta apurahaa ei myönnetä, ellei edellisestä apurahasta ole tehty selvitystä. Selvitys on annettava apurahan myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Apurahaselvityksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella.

Apurahaselvitykseen