Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa.

Aalto EE:n omistama FINVA järjestää monipuolista ja kansainvälistä finanssialan koulutusta

Finva tarjoaa Suomen monipuolisinta finanssikoulutusta niin pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan ammattilaisille kuin muillekin finanssiosaamista tarvitseville toimijoille. Autamme asiantuntijoita virittämään osaamisensa tasolle, jota jatkuvassa muutoksen tilassa oleva toimiala vaatii. Meillä luot myös parhaat liike-elämän verkostot.

Palvelemme asiakkaitamme jo 50 vuoden kokemuksella ja yli tuhannen asiantuntijan verkostollamme varmistaen aina parhaat osaajat asiakkaidemme eduksi. Alan viimeisimmän osaamisen takaa akateeminen valmentajaverkostomme. Osana Aalto University Executive Education Oy:tä palvelemme finanssialaa ja finanssiosaamista tarvitsevia yksilöitä ja organisaatioita laajasti ja kansainvälisesti tavoitteenamme olla finanssikouluttamisen pohjoismainen osaamiskeskittymä.

FINVAn historiasta:

FINVAn perustamisvuosi on 1970, jolloin Keskusliiton yhteyteen perustettiin Vakuutusalan koulutuskeskus, jolle nimitettiin oma johtokunta. Vuonna 1979 Koulutuskeskuksesta tuli osa Keskusliittoa ja silloin rekisteröitiin myös Vakuutusalan Kustannus Oy toimialaan vakuutuskoulutuksessa tarvittavan kirjallisuuden ja opetusaineiston kustantaminen.

Vuonna 1989 yhdistettiin Keskusliiton koulutusosasto ja Vakuutusalan Kustannus Oy sekä perustettiin Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Vakuutustiedon Kehittämissäätiö perustettiin 1997 ja sen tarkoituksena oli tukea ja kehittää vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä suorittaa ja tukea vakuutusalaa koskevaa tutkimusta. Säätiö sai Opetusministeriöltä ammatillisen oppilaitoksen ylläpitoluvan vuonna 1999 ja Vakuutusalan koulutuskeskus aloitti ammatillisena, Opetushallituksen valvomana erikoisoppilaitoksena.

Vuonna 2006 nimi muutettiin Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVAksi. Uusi nimi kuvasi paremmin pankkisektorille laajentunutta toimintaa, sillä toimialaliukumien myötä myös FINVA palveli koko finanssisektoria; pankkeja, sijoituspalveluyrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja koko sosiaalivakuutuksen kenttää. FINVA palveli myös kaikkia finanssialan sidosryhmiä kuten alan järjestöjä, viranomaisia ja it-yrityksiä. Säätiön 100 % omistaman kustannusosakeyhtiön nimeksi tuli samana vuonna Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. FINVA kustannus tarjosi finanssialan oppi- ja ammattikirjallisuutta sekä sähköisiä julkaisuja ja verkkokursseja.

Keväällä 2014 FINVAn hallitus päätti että FINVA luopuu valtion tukemista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän päätöksen myötä FINVA myös luopui oppilaitosstatuksestaan vuoden 2015 lopussa. Päätöksen myötä tehtiin myös sekä strategia- että rakenneuudistukset. Uuden strategian mukaan FINVA tarjoaa finanssikoulutusta kaikille sitä tarvitseville ja visiona on olla monipuolisin finanssiosaamisen kouluttaja. Rakenneuudistuksen mukaisesti vuoden 2015 aikana uudistettiin Säätiön säännöt sekä luovutettiin Säätiöltä liiketoimintaluovutuksena osaamisen kehittämiseen liittyvä strategian mukainen toiminta osakeyhtiölle Säätiön jäädessä hallinnoimaan varoja sekä toimimaan yleishyödyllisenä apurahojen jakajana. Samanaikaisesti uudistettiin myös FINVAn visio, missio, arvot ja nimi.

Kesällä 2017 Aalto EE osti FINVAn. Pystymme yhdessä palvelemaan finanssialaa laajemmin, monipuolisemmin ja kansainvälisemmin. Tavoitteenamme on luoda finanssialan pohjoismainen osaamiskeskittymä.

 

Siirry Aalto EE:n sivuille

 

 Siirry Finvan sivuille

Vakuutusalan tutkinnot

Vakuutustutkinto, VTS

Vakuutustutkinto on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto perehdyttää kattavasti vakuuttamisen periaatteisiin, vakuutuslainsäädäntöön ja vakuutustoiminnan taloudelliseen merkitykseen, vakuutuspalvelujen markkinointiin sekä sosiaalivakuutuksen periaatteisiin ja muotoihin.

Vakuutustutkinto on tarkoitettu kaikille vakuutusalalla aloittaville tai alalle hakeutuville. Tutkinto antaa myös alalla jo pitempään toimineelle mahdollisuuden tuoreuttaa alan perustietoja ja osoittaa ammatillinen pätevyytensä. Tutkinto soveltuu hyvin myös yritysten vakuutusasioita hoitaville henkilöille sekä niille alan ulkopuolisille, jotka haluavat perehtyä vakuutusalaan.

Vakuutustutkinto VTS:n toteuttaa FINVA Finanssikoulutus.

Lue lisää

 

Ylempi vakuutustutkinto YVTS

Ylempi vakuutustutkinto (YVTS) on vakuutusalan ammattilaisten ja työnantajien arvostama tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan substanssiosaamisen. Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa, ja se kytkeytyy vahvasti omaan työhön tutkielman kautta. Lähiopetusjaksoilla saat viimeisintä tietoa vakuutusalasta, sparrausta oman alasi asiantuntijoilta ja kollegoilta sekä opit myös jakamaan osaamistasi työyhteisössäsi.

Vakuutustutkinto YVTS:n toteuttaa FINVA Finanssikoulutus.

Lue lisää

Lisää koulutuksia Finvan sivuilta

Lue lisää

 

Katso Aalto EE:n koulutusohjelmia ja kursseja

Aalto EE