Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Finva Finanssikoulutus järjestää monipuolista ja kansainvälistä finanssialan koulutusta

Finva Finanssikoulutus tarjoaa laaja-alaista ammattitietoa ja käytännön valmiuksia kaikkiin finanssialan tehtäviin. Finva Finanssikoulutus tarjoaa monipuolista finanssikoulutusta niin pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan ammattilaisille kuin muillekin finanssiosaamista tarvitseville toimijoille. 

Historiaa

Vakuutusalan koulutusta on järjestetty erilaisten luentokurssien muodossa vuodesta 1916 lähtien. Ensimmäiset kurssit järjestettiin Suomen Vakuutusyhdistys ry:n toimesta. Suomen Vakuutusyhdistyksen hallitus hyväksyi Vakuutustutkinnon ohjesäännön 2.6.1958. Samalla asetettiin vakuutustutkintolautakunta ja vakuutustutkinto määriteltiin yhtenäiseksi vakuutusalan pätevyystutkinnoksi.  

Vuonna 1970 vakuutusalan koulutusten järjestäminen siirrettiin Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton yhteyteen perustettuun Vakuutusalan Koulutuskeskukseen, jolle nimitettiin oma johtokunta. Vuonna 1979 Koulutuskeskuksesta tuli osa Keskusliittoa ja silloin rekisteröitiin myös Vakuutusalan Kustannus Oy toimialaan vakuutuskoulutuksessa tarvittavan kirjallisuuden ja opetusaineiston kustantaminen.

Vuonna 1989 yhdistettiin Keskusliiton koulutusosasto ja Vakuutusalan Kustannus Oy sekä perustettiin Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus Oy. Vakuutustiedon Kehittämissäätiö perustettiin 1997 ja sen tarkoituksena oli tukea ja kehittää vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta sekä suorittaa ja tukea vakuutusalaa koskevaa tutkimusta. Säätiö sai Opetusministeriöltä ammatillisen oppilaitoksen ylläpitoluvan vuonna 1999 ja Vakuutusalan koulutuskeskus aloitti ammatillisena, Opetushallituksen valvomana erikoisoppilaitoksena.

Vuonna 2006 nimi muutettiin Finanssi- ja vakuutuskoulutus FINVAksi. Uusi nimi kuvasi paremmin pankkisektorille laajentunutta toimintaa, sillä toimialaliukumien myötä myös FINVA palveli koko finanssisektoria; pankkeja, sijoituspalveluyrityksiä, vakuutusyhtiöitä ja koko sosiaalivakuutuksen kenttää. FINVA palveli myös kaikkia finanssialan sidosryhmiä kuten alan järjestöjä, viranomaisia ja it-yrityksiä. Säätiön 100 % omistaman kustannusosakeyhtiön nimeksi tuli samana vuonna Finanssi- ja vakuutuskustannus Oy FINVA. FINVA kustannus tarjosi finanssialan oppi- ja ammattikirjallisuutta sekä sähköisiä julkaisuja ja verkkokursseja.

Keväällä 2014 FINVAn hallitus päätti että FINVA luopuu valtion tukemista ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista vuoden 2015 loppuun mennessä. Tämän päätöksen myötä FINVA myös luopui oppilaitosstatuksestaan vuoden 2015 lopussa. Päätöksen myötä tehtiin myös sekä strategia- että rakenneuudistukset. Uuden strategian mukaan FINVA tarjoaa finanssikoulutusta kaikille sitä tarvitseville ja visiona on olla monipuolisin finanssiosaamisen kouluttaja. Rakenneuudistuksen mukaisesti vuoden 2015 aikana uudistettiin Säätiön säännöt sekä luovutettiin Säätiöltä liiketoimintaluovutuksena osaamisen kehittämiseen liittyvä strategian mukainen toiminta osakeyhtiölle Säätiön jäädessä hallinnoimaan varoja sekä toimimaan yleishyödyllisenä apurahojen jakajana. Samanaikaisesti uudistettiin myös FINVAn visio, missio, arvot ja nimi.

Kesällä 2017 Aalto EE osti FINVAn. Finanssialan koulutus jatkui vuoteen 2023 saakka Aalto EE:ssä FINVAn nimellä. Keväästä 2023 alkaen Aalto EE on markkinoinut finanssialan kouluksia Finva Finanssikoulutus -nimisenä kokonaisuutena.  

 

Vakuutusalan tutkinnot

Vakuutustutkinto, VTS

Vakuutustutkinto on tenttimuotoinen perustutkinto, joka antaa yleiskuvan vakuutusalasta ja eri vakuutuslajeista. Tutkinto perehdyttää kattavasti vakuuttamisen periaatteisiin, vakuutuslainsäädäntöön ja vakuutustoiminnan taloudelliseen merkitykseen, vakuutuspalvelujen markkinointiin sekä sosiaalivakuutuksen periaatteisiin ja muotoihin.

Vakuutustutkinto on tarkoitettu kaikille vakuutusalalla aloittaville tai alalle hakeutuville. Tutkinto antaa myös alalla jo pitempään toimineelle mahdollisuuden tuoreuttaa alan perustietoja ja osoittaa ammatillinen pätevyytensä. Tutkinto soveltuu hyvin myös yritysten vakuutusasioita hoitaville henkilöille sekä niille alan ulkopuolisille, jotka haluavat perehtyä vakuutusalaan.

Vakuutustutkinto VTS:n toteuttaa Finva Finanssikoulutus.

Lue lisää

 

Ylempi vakuutustutkinto YVTS

Ylempi vakuutustutkinto (YVTS) on vakuutusalan ammattilaisten ja työnantajien arvostama tutkinto, joka yhdistää henkilökohtaisen kehittymisen ja vakuutusalan substanssiosaamisen. Tutkinto suoritetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa, ja se kytkeytyy vahvasti omaan työhön tutkielman kautta. Lähiopetusjaksoilla saat viimeisintä tietoa vakuutusalasta, sparrausta oman alasi asiantuntijoilta ja kollegoilta sekä opit myös jakamaan osaamistasi työyhteisössäsi.

Vakuutustutkinto YVTS:n toteuttaa Finva Finanssikoulutus.

Lue lisää

Lisää koulutuksia Finva Finanssikoulutus sivuilta

Lue lisää