Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Apurahaselvitys

Uutta apurahaa ei myönnetä, ellei edellisestä apurahasta ole tehty selvitystä. Selvitys on annettava apurahan myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä.

1. Saaja

2. Hanke

johon apuraha on myönnetty

3. Saatu apuraha

4. Selvitys apurahan käytöstä

5. Suostumus esitellä hankkeen tuloksia säätiön/lähiyhteisöjen tilaisuuksissa