Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Syksyn apurahahaku 1.9.-25.10.2020

VAKUUTUSTIEDON KEHITTÄMISSÄÄTIÖN APURAHAT


Vakuutustiedon Kehittämissäätiön tarkoituksena on tukea vakuutusalaan liittyvän tiedon ja osaamisen kehittymistä. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytetöihin ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Seuraava hakuaika on 1.9.-25.10.2020.

Säätiö myöntää syksyn haussa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, valmisteilla oleviin opinnäytetöihin ja tietokirjan kirjoittamiseen sekä stipendejä edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille opinnäytetöille seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  • Vakuutusalan murros ja johtaminen
  • Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys sekä dataturvallisuus asiakkaiden ja yhtiöiden kannalta
  • Vakuutusalan sääntely yhtiöiden ja asiakkaiden näkökulmasta
  • Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
  • Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen
  • Asiakaskäyttäytymisen ja asiakkuuksien muuttuminen ja toimialaliukumat

Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle.

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai työryhmät. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta pitää tehdä selvitys ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Apurahahakemuksia arvioidessaan säätiön hallitus kiinnittää huomiota työn hyödyllisyyteen vakuutusalalle. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään marraskuussa. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi.