Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Apurahahaku nyt käynnissä, 25.10.2020 saakka

 

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön apurahat ovat nyt haettavissa 25.10.2020 saakka. Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, valmisteilla oleviin opinnäytetöihin ja tietokirjan kirjoittamiseen sekä stipendejä edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille opinnäytetöille seuraaviin aihealueisiin liittyen:


- Vakuutusalan murros ja johtaminen
- Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys sekä dataturvallisuus asiakkaiden ja yhtiöiden kannalta
- Vakuutusalan sääntely yhtiöiden ja asiakkaiden näkökulmasta
- Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
- Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen
- Asiakaskäyttäytymisen ja asiakkuuksien muuttuminen ja toimialaliukumat


Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle. Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai työryhmät. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta tulee tehdä selvitys ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Apurahahakemuksia arvioidessaan säätiön hallitus kiinnittää huomiota työn hyödyllisyyteen vakuutusalalle. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään marraskuussa. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi.

Lisätietoa apurahahausta saat säätiön toiminnanjohtaja Päivi Vuorimaalta (paivi.vuorimaa@vtks.fi, puh 040 725 5562).