Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Parempaa työelämää tekoälyn avulla

 

Eurooppalaiset vakuutusalan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat allekirjoittaneet yhteisen julistuksen tekoälyn käytöstä vakuutusalalla. Järjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että tekoälyn avulla voidaan muun muassa parantaa työolosuhteita, asiakaspalvelua ja asiakastyytyväisyyttä sekä tehostaa yrityksen sisäisiä prosesseja. 

Vakuutusalan eurooppalaisessa etujärjestöjen vuoropuhelussa (ns. sosiaalidialogi) osapuolia ovat työnantajapuolelta Insurance Europe, AMICE ja BIPAR sekä työntekijäpuolelta UNI Europa Finance. Vakuutusalalla näiden järjestöjen toiminnassa ovat työnantajapuolelta mukana Palvelualojen työnantajat Palta ry sekä Finanssiala ry ja työntekijäpuolelta Ammattiliitto Pro ry.

Lue lisää täältä:  https://www.finanssiala.fi/uutiset/euroopan-vakuutusalalta-yhteinen-tekoalyjulistus-parempaa-tyoelamaa-tekoalyn-vastuullisella-kaytolla/