Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa.

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön myönnetyt apurahat syksyllä 2021

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö myönsi syksyn 2021 haussa kuusi apurahaa vakuutustiedon kehittämiseen ja yhden stipendin vakuutusalan maisteritutkielmalle. Säätiö painotti valinnoissa vakuutusalan kannalta merkittäviä VTS- ja YVTS-oppikirjapäivityksiä ja uutta tietoa vakuutusalalle tuottavia väitöskirjatutkimuksia.

Apurahojen hakuaika oli 1.9.-20.10.2021. Haku oli kaikille avoin. Hakemuksia saapui 11 kappaletta.

Kaikille hakijoille on tiedotettu päätöksestä sähköpostitse.

Apurahat tietokirjan kirjoittamiselle ja koulutustoiminnan tuelle:

  • Työryhmä Ilmonen Ilkka, Kallio Jani, Koskinen Jani ja Rajamäki Markku: Johda riskejä -kirjan päivitys.
  • Riikka Patala: Finvan julkaiseman Autovakuutus Selitysteos -kirjan päivittäminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä, ratkaisu- ja oikeuskäytäntöä sekä vakuutustuotteiden uudistuksia

Apurahat tieteelliselle tutkimukselle:

  • Janne Myllymäki: Säästöhenkivakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen verotusta käsittelevä oikeustieteellinen väitöskirjatutkimus
  • Jarna Pasanen: Vakuutustieteen alaan kuuluva väitöskirja Permanent Disability Risk Management: A Framework for Earnings-Related Social Insurance.
  • Työryhmä: Aleksi Reito, Ville Ponkilainen ja Elina Ekman: LIMPER - Ala- ja yläraajavammojen toipuminen ja kuntoutus työikäisillä - aktiivisemmalla kuntoutuksella kohti nopeampaa työhön paluuta ja kustannussäästöjä? Kliinisiä, satunnaistettuja vertailututkimuksia eri hoito- ja kuntoutusmenetelmien vaikuttavuudesta.

Apuraha valmisteilla olevalle maisteritason opinnäytetyölle:

  • Santtu Peltonen: Pro gradu -tutkielma Stochastic Volatility and Jump Risk Premiums: Evidence From S&P 500 Option Straddles

Stipendi lukuvuonna 2020–21 valmistuneen opinnäytetyön perusteella:

  • Petra Lankinen: Maisteritutkielma Klassisen vararikkoteorian sovelluksia

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö on jakanut apurahoja vuodesta 1997 lähtien. Säätiön seuraava apurahahaku järjestetään syksyllä 2022. Hausta tiedotetaan säätiön nettisivuilla, Aurora-tietokannassa sekä sähköpostitse yliopistoille ja korkeakouluille sekä alan yrityksille.