Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön myönnetyt apurahat syksyllä 2021

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö myönsi syksyn 2021 haussa kuusi apurahaa vakuutustiedon kehittämiseen ja yhden stipendin vakuutusalan maisteritutkielmalle. Säätiö painotti valinnoissa vakuutusalan kannalta merkittäviä VTS- ja YVTS-oppikirjapäivityksiä ja uutta tietoa vakuutusalalle tuottavia väitöskirjatutkimuksia.

Apurahojen hakuaika oli 1.9.-20.10.2021. Haku oli kaikille avoin. Hakemuksia saapui 11 kappaletta.

Kaikille hakijoille on tiedotettu päätöksestä sähköpostitse.

Apurahat tietokirjan kirjoittamiselle ja koulutustoiminnan tuelle:

  • Työryhmä Ilmonen Ilkka, Kallio Jani, Koskinen Jani ja Rajamäki Markku: Johda riskejä -kirjan päivitys.
  • Riikka Patala: Finvan julkaiseman Autovakuutus Selitysteos -kirjan päivittäminen vastaamaan nykyistä lainsäädäntöä, ratkaisu- ja oikeuskäytäntöä sekä vakuutustuotteiden uudistuksia

Apurahat tieteelliselle tutkimukselle:

  • Janne Myllymäki: Säästöhenkivakuutuksen ja kapitalisaatiosopimuksen verotusta käsittelevä oikeustieteellinen väitöskirjatutkimus
  • Jarna Pasanen: Vakuutustieteen alaan kuuluva väitöskirja Permanent Disability Risk Management: A Framework for Earnings-Related Social Insurance.
  • Työryhmä: Aleksi Reito, Ville Ponkilainen ja Elina Ekman: LIMPER - Ala- ja yläraajavammojen toipuminen ja kuntoutus työikäisillä - aktiivisemmalla kuntoutuksella kohti nopeampaa työhön paluuta ja kustannussäästöjä? Kliinisiä, satunnaistettuja vertailututkimuksia eri hoito- ja kuntoutusmenetelmien vaikuttavuudesta.

Apuraha valmisteilla olevalle maisteritason opinnäytetyölle:

  • Santtu Peltonen: Pro gradu -tutkielma Stochastic Volatility and Jump Risk Premiums: Evidence From S&P 500 Option Straddles

Stipendi lukuvuonna 2020–21 valmistuneen opinnäytetyön perusteella:

  • Petra Lankinen: Maisteritutkielma Klassisen vararikkoteorian sovelluksia

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö on jakanut apurahoja vuodesta 1997 lähtien. Säätiön seuraava apurahahaku järjestetään syksyllä 2022. Hausta tiedotetaan säätiön nettisivuilla, Aurora-tietokannassa sekä sähköpostitse yliopistoille ja korkeakouluille sekä alan yrityksille.