Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön apurahahaku 2022

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön tukee vakuutusalaan liittyvän tiedon ja osaamisen kehittymistä. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytetöihin ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Seuraava hakuaika on 1.9.–17.10.2022.

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, valmisteilla oleviin maisteritason opinnäytetöihin ja tietokirjan kirjoittamiseen sekä stipendejä edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille maisteritason opinnäytetöille seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  • Vakuutusalan murros ja johtaminen sekä työelämän murros
  • Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys sekä dataturvallisuus asiakkaiden, työntekijöiden ja yhtiöiden kannalta
  • Vakuutusalan sääntely yhtiöiden ja asiakkaiden näkökulmasta
  • Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
  • Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen
  • Asiakaskäyttäytymisen ja asiakkuuksien muuttuminen ja toimialaliukumat


Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle.
Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai työryhmät. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta tulee tehdä selvitys ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Arvioidessaan apurahahakemuksia säätiön hallitus kiinnittää huomiota työn hyödyllisyyteen vakuutusalalle. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään marraskuussa. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi.

Apurahaa haetaan täyttämällä hakemus säätiön verkkopalvelussa hakuaikana 1.9.-17.10.2022.

Lisätietoa apurahahausta saat säätiön toiminnanjohtaja Eija Kaipainen-Perttulalta, eija.kaipainen-perttula@vtks.fi.