Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Näin syntyi Liikennevakuutus -kirjan uudistettu painos 2021

Julkaistu 24.8.2022 Janne Jumppanen 

Liikennevakuutus -kirja on alan perusteos, joka on tarkoitettu käytettäväksi vakuutustutkinnon oppikirjana. Se soveltuu hyvin käsikirjaksi ja hakuteokseksi kaikille liikennevahinkojen parissa työskenteleville tai muille aiheesta kiinnostuneille. Kirjaa on saman nimisenä tehty ensimmäisen liikennevakuutuslain säätämisestä saakka eli vuodesta 1959 saakka. Pitkään odotetun liikennevakuutuslain kokonaisuudistuksen viivästyessä vuonna 2012 todettiin tarpeelliseksi päivittää kirjaa, jolloin nykyinen tekijäryhmä Janne Jumppanen, Asko Nio ja Kyösti Vihermaa aloitti tekijöinä Seppo Eskurin johdolla. Kolmikko julkaisi sitten uuden lain myötä uudistuneen teoksen 2017 ja päivitetty painos näki päivänvalon 2021.

Liikennevakuuttamisen ja liikennevahinkojen korvaamisen perusperiaatteet ovat säilyneet vuosien saatossa ennallaan. Moni asia on kuitenkin muuttunut lainsäädännön, oikeus- tai lautakuntakäytännön sekä kansainvälistymisen takia tai myötä. Kirjaa päätettiin tehdä laajemmalla kirjoittajaryhmällä, koska liikennevakuutusjärjestelmän syväosaaminen joka alueella on kehityksen myötä tullut yhden tai jopa kahden henkilön vaikeaksi hallita. Kirjoittajilla oli vuosikymmenten kokemus omalla alallaan, ja kaikki kolme kirjoittajaa osallistuivat uudistuneen liikennevakuutuslain muutoksen valmisteluun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. Vuonna 2017 oli jo tiedossa, että odotettavissa olisi lähivuosina liikennevakuutusdirektiivin muutos. Jokainen kirjailijatiimin jäsen seurasi oman erikoisalansa kehitystä ja kirjasi muutosehdotukset tulevaa päivitysprojektia varten. Työ kirjan päivittämiseksi päätettiin aloittaa keväällä 2019, vaikka direktiivin muutosten aikataulusta ei ollut varmuutta.

Kirjan tekijät kokoontuivat perinteisesti työpajoihin, joissa esimerkiksi käytiin läpi ja valittiin kirjassa julkaistavia oikeus- ja lautakuntatapauksia. Työ pilkottiin osiin ja jokainen vastasi itsenäisesti oman osuutensa kirjoittamisesta. Tällä kertaa prosessi oli kuitenkin erilainen, sillä kesken työn maailma meni sekaisin koronapandemian johdosta. Työryhmän oli opeteltava muun maailman tapaan käyttämään työssä etätyövälineitä. Pandemian hieman helpottaessa uskaltauduttiin viimeistelytyöt kuitenkin tekemään perinteisissä työpajoissa. Kaikki kirjoitetut tekstit tarkistettiin kaikkien kirjoittajien toimesta. Yhteensä pidettiin kymmenen työpajaa. Kirjoittamista varten haettiin ja saatiin Vakuutustiedon kehittämissäätiön apuraha. Direktiivin muutosten edelleen viivästyessä kirja päätettiin julkaista, mikä olikin oikea päätös. Sen tarvitsemat muutokset tulevat liikennevakuutuslakiin vuonna 2023.

Autojen sähköistyminen, automaattiset ja autonomiset ajoneuvot, ajoneuvojen tuottama data, tekoäly, tavarankuljetusbotit, mikroliikkuminen… Liikenne ja siinä käytettävät ajoneuvot muuttuvat häkellyttävää vauhtia. Joskus on todettu, että auto muuttuu enemmän kymmenessä vuodessa kuin aiemmin sadassa vuodessa. Kaikki tämä vaikuttaa väistämättä liikennevakuutusjärjestelmään. Vakuutustoiminnan ympärillä lainsäädäntö ja tulkinnat muuttuvat perustuslain, hallintolain, automaattisen päätöksenteon ja tiedonhallintalain kaltaisten lakien ja niiden tulkintojen muuttuessa. Liikennevakuutuksen perusteoksen päivitystarve ei tule poistumaan jatkossakaan.

Kyösti Vihermaa, Janne Jumppanen ja Asko Nio saivat Vakuutustiedon Kehittämissäätiön apurahan syksyllä 2020 Liikennevakuutus -tietokirjan uudistamiseen.

Artikkelin kirjoittaja Janne Jumppanen toimii johtajana Liikennevakuutuskeskuksessa.