Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön myöntämät apurahat vuonna 2022

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö myönsi syksyn 2022 apurahahaussa apurahan seitsemälle hankkeelle, joista kaksi vakuutusalan oppi- ja tietokirjan kirjoittamiseen, neljä tieteelliseen tutkimukseen ja yhden valmisteilla olevaan maisterityöhön. Säätiö painotti valinnoissa vakuutusalan kannalta merkittäviä VTS- ja YVTS-oppikirjapäivityksiä ja uutta tietoa vakuutusalalle tuottavia tutkimuksia.

Apurahojen hakuaika oli 1.9.-17.10.2022. Haku oli kaikille avoin. Hakemuksia saapui 8 kappaletta.

Kaikille hakijoille on tiedotettu päätöksestä sähköpostitse.

 

Apurahat tietokirjan kirjoittamiselle ja koulutustoiminnan tuelle

Työryhmä Marko Juvonen, Mikko Koskensyrjä, Leena Kuhanen, Tero Talala ja Pasi Kämppi: Yrityksen riskienhallinta (2014) -kirjan uudistaminen.

Työryhmä Pamela Holmström, Reija Rantanen ja Markus Hytönen: Kuljetusten vakuuttaminen (2011) - kirjan päivitys

 

Apurahat tieteelliselle tutkimukselle

Dutta Anupam:  Tutkimus otsikolla Impact of climate risk on the US insurance companies

Marja Luukkonen Yli-Rahnasto:  Oikeustieteellinen artikkeli otsikolla Vakuutussopimus ja sopimusoikeuden yleiset opit

Kosta Lavaste: Väitöskirja Suomen terveydenhuoltomarkkinoista. Väitöskirja yksityisiin terveysvakuutuksiin ja potilaiden hoitopaikkavalintoihin liittyen.

Akseli Kettula: Väitöskirja otsikolla Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden merkittävien vaikeuksien ja yhteiskuntien väliset yhteydet euroajan alusta Brexit-äänestykseen

 

Apuraha valmisteilla olevalle maisteritason opinnäytetyölle

Mika Koski: Pro gradu -tutkielma Metsäriskit yksityismetsänomistajien näkökulmasta ja niiden vakuuttaminen

 

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö on jakanut apurahoja vuodesta 1997 lähtien. Säätiön seuraava apurahahaku järjestetään syksyllä 2023. Hausta tiedotetaan säätiön nettisivuilla, tiedejatutkimus.fi -sivustolla, sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostitse yliopistoille, korkeakouluille ja alan yrityksille.