Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön myöntämät apurahat vuonna 2023

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö myönsi syksyn 2023 apurahahaussa apurahan kymmenelle hankkeelle, joista yksi tietokirjan kirjoittamiseen, neljä tieteelliseen tutkimukseen ja neljä valmisteilla olevaan maisteritason opinnäytetyöhön ja yhden valmistuneelle maisteritason opinnäytetyölle. Säätiö painotti valinnoissa uutta tietoa vakuutusalalle tuottavia tutkimuksia.

Apurahojen hakuaika oli 1.9.-17.10.2023. Haku oli kaikille avoin. Hakemuksia saapui 15 kappaletta.

Kaikille hakijoille on tiedotettu päätöksestä sähköpostitse.

 

Apuraha tietokirjan kirjoittamiselle ja koulutustoiminnan tuelle

Suvi Collin: Arvopaperimarkkinaoikeus -nimisen oikeustieteellisen kirjan kirjoittaminen

Apurahat tieteelliselle tutkimukselle

Akseli Kettula: Väitöskirja otsikolla Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden merkittävien vaikeuksien ja yhteiskuntien väliset yhteydet euroajan alusta Brexit-äänestykseen

Jaana Paanetoja: Tieteellinen tutkimus otsikolla Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluva työsuhde

Heini Pensar: Väitöskirja otsikolla Työn ja muun elämän tasapainon uusi näkökulma etätyössä: Henkilökohtaisten resurssien ja esihenkilötuen merkitys yksilön toimijuuden tukemisessa. Väitöskirja tuottaa tietoa työhyvinvoinnin johtamisen tarpeisiin muuttuvassa työympäristössä.

KC Prakash: Tieteellinen tutkimus otsikolla Changes in health, well-being and activity behavior during retirement transition: A multi-cohort comparison

Apurahat valmisteilla olevalle maisteritason opinnäytetyölle

Emmi Hautakangas: Pro gradu -tutkielma Ammatillisen vastuuvakuutuksen käyttö osana suomalaisten yhtiöiden riskienhallintastrategiaa

Samuli Kaleva: Pro gardu –tutkielma Finanssialan datakonversioprojektien tehostaminen

Jenna-Liisa Tuominen: Ylemmän tradenomitutkinnon opinnäytetyö Strategisen osaamisen vahvistaminen- digioppimisalusta tukemassa monimuotoista oppimista vakuutusalan organisaatiossa

Lassi Voutilainen: Pro gradu –tutkielma Vakuutusyhtiön tukiyksikön digitaalisten prosessien optimointi Lean Six Sigma -menetelmällä

Apuraha valmistuneelle opinnäytetyölle

Joonas Piiroinen: Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö otsikolla Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden vakuutuskäyttäytyminen

 

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö on jakanut apurahoja vuodesta 1997 lähtien. Säätiön seuraava apurahahaku järjestetään syksyllä 2024. Hausta tiedotetaan säätiön nettisivuilla, tiedejatutkimus.fi -sivustolla, sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostitse yliopistoille, korkeakouluille ja alan yrityksille.