Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Strategisen osaamisen vahvistaminen: digioppiminen tukemassa monimuotoista oppimista - Jenna Tuomisen opinnäytetyö

Jenna Tuomisen opinnäytetyö ”Strategisen osaamisen vahvistaminen- digioppiminen tukemassa monimuotoista oppimista” valmistui loppuvuodesta 2023.

Opinnäytetyössä tarkasteltiin keinoja, joilla voidaan vahvistaa organisaation strategista osaamista tulevaisuudessa ja selvitettiin, miten digioppimisalusta voi tässä tehtävässä tukea. Opinnäytetyön toimeksianto oli ajankohtainen, sillä "osaava, innostunut ja hyvinvoiva henkilöstö" oli yksi vakuutusalan kohdeorganisaation strategisista painopistealuista.

Tutkimus toteutettiin toimintatutkimuksena vuoden 2023 aikana, jossa tutkija havainnoi kohdeorganisaatiossa tehtävää strategisen osaamisen kehittämistä puolen vuoden ajan, haastatteli osaamisen johtamisen ja kehittämisen asiantuntijoita sekä teki kehittämistyötä digioppimisalustan hyödyntämisen tueksi. Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että strategista osaamista voidaan vahvistaa organisaatiossa osaamisen johtamisen, oppimisen tuen ja avoimen viestinnän keinoin. Keinojen pohjalta tutkija loi kehittämismatriisin oppimis- ja digioppimisratkaisuille, jotta ne tukevat jatkossa paremmin strategisen osaamisen vahvistamista. Kehitysehdotuksena nousi esille tarve lisätä digioppimisalustan käyttöä osana oppimisratkaisuja, tukea oppimista ja osaamisen johtamista sekä avointa viestintää organisaation sisällä.

Opinnäytetyön tulokset antavat kohdeorganisaation johdolle ja osaamisen kehittäjille ymmärrystä strategisen osaamisen vahvistamisen keinoista ja auttaa uudistamaan oppimisratkaisuja entistä vaikuttavimmiksi digioppimisalustaa hyödyntäen. Tulokset tukevat myös muita organisaatioita, kun oppimisratkaisuja halutaan uudistaa vahvistamaan yrityksen strategista osaamista.

Opinnäytetyö löytyy kokonaisuudessaan Theseuksesta https://www.theseus.fi/handle/10024/817444

Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023122038781

Jenna Tuomisen opinnäytetyö ”Strategisen osaamisen vahvistaminen- digioppiminen tukemassa monimuotoista oppimista” sai syksyllä 2023 Vakuutustiedon Kehittämissäätiön apurahan.