Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden vakuutuskäyttäytyminen

Joonas Piiroisen opinnäytetyö Jyväskylän ammattikorkeakoulussa otsikolla ”Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden vakuutuskäyttäytyminen” valmistui vuonna 2023.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden vakuutuskäyttäytyminen. Edellisen kerran vastaava tutkimus toteutettiin Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuonna 2014.

Tutkimusotteeksi valittiin määrällinen tutkimus ja tutkimusmenetelmänä toimi määrällinen kyselytutkimus eli survey-tutkimus. Kysely toteutettiin Webropol-verkkokyselynä, joka lähetettiin 1170 Jyväskylän ammattikorkeakoulun 18–27-vuotiaalle suomalaiselle päiväopiskelijalle. Vastauksia kyselyyn saatiin 228 kappaletta, jolloin vastausprosentti oli 19 prosenttia.

Tutkimuksen tuloksista selvisi, että internet on vallannut henkilökanavien roolin opiskelijoiden vakuutusten hankintakanavana. Internet oli suosituin hankintakanava kaikkien kysyttyjen vakuutusten kohdalla. Tuloksista nähtiin, etteivät opiskelijat hyödynnä heille saatavilla olevia alennuksia. Alle puolet opiskelijoista olivat tietosia saamastaan opiskelija- tai nuorisoalennuksestaan. Myös vakuutusten kilpailuttaminen oli opiskelijoiden keskuudessa heikkoa, vaikka se oli noussutkin edellisestä tutkimuksesta. Tuloksista huomataan, etteivät opiskelijat ole kovinkaan kiinnostuneita omista vakuutuksista ja vakuuttamisesta.

Pandemialla eikä muuttuneella maailmantilanteella ole ollut juurikaan vaikutusta opiskelijoiden vakuuttamiseen vapaaehtoisten henkilövakuutusten osalta. Muuttuneella maailmantilanteella on kuitenkin ollut vaikutusta opiskelijoiden yleiseen kuluttamiseen, vaikka se ei vaikuttanutkaan vakuuttamiseen. Tästäkin nähdään, etteivät vakuutukset ole opiskelijoilla ensimmäisenä mielessä, kun käydään läpi omaa kuluttamista ja säästämistä.

Työ on julkaistu

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023052413802

Joonas Piiroisen opinnäytetyö ”Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden vakuutuskäyttäytyminen” sai syksyllä 2023 Vakuutustiedon Kehittämissäätiön apurahan.