Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Kuljetusten vakuuttaminen -kirjan uudistettu painos on julkaistu helmikuussa 2024

Kuljetusten vakuuttaminen - kirja antaa selkeän kokonaiskuvan tavarakuljetusten vakuuttamisesta. Teos soveltuu käsikirjaksi kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten ja vakuutusyhtiöiden käyttöön sekä oppikirjaksi kaupallisiin ja teknillisiin oppilaitoksiin.

Kirjan kirjoittajat kertovat kirjoitusprosessista ja kirjan käyttötarkoituksesta:

- Lähdimme päivittämään Kuljetusten vakuuttaminen – kirjaa, jonka edellinen painos ilmestyi vuonna 2011, koska huomasimme, että kirja sisälsi osittain vanhentunutta tietoa. Kirjan rakenteeseen tehtiin merkittävä muutos ja siihen tehtiin lisäyksiä etenkin remburssin, Incoterms 2020 -toimituslausekkeiden, kuljetussopimusten, yhteishaverin sekä PSYM:n osalta.

- Kirjasta poistettiin MVY:n laatimat tavaran vakuutusehdot, jotka eivät enää ole markkinoilla juurikaan sellaisenaan käytössä, ja tarkasteluun otettiin tarkemmin kansainväliset Institute Cargo Clauses (ICC) -vakuutusehdot.

- Kirjan sisältövastuu jakautui Pamela Holmströmin ja Reija Rantasen kesken lukuun ottamatta lukua 7 (Riskienhallinta), jonka sisällöstä vastasi Markus Hytönen. Kirjan kokonaissisältö käytiin läpi lopuksi hyvässä yhteistyöhengessä. Kirjan kirjoittamisprosessi oli mielenkiintoinen. Aloitimme kirjan työstämisen ensin yhteisillä suunnittelutapaamisilla. Näissä mietittiin kirjan rakennetta ja sisältöä. Sovimme myös siitä, miten kirjoitustyö jakautui kirjoittajien kesken. Tämän jälkeen jokainen kirjoitti omat osuutensa, jonka jälkeen kokoonnuimme yhdessä oikolukemaan ja kokoamaan kirjan osiot. Osa kappaleista kirjoitettiin yhdessä. Oli mielenkiintoista huomata, kuinka monta vaihetta kirjan tekemiseen tarvitaan, kun huomioidaan kokonaisprosessi.

- Kirja on tarkoitettu käytettäväksi vakuutustutkinnon kuljetusvakuutusta käsittelevänä oppikirjana. Teos soveltuu myös kansainvälistä kauppaa harjoittavien yritysten käyttöön sekä kaupallisten ja teknillisten oppilaitosten ulkomaankauppaa ja kuljetuksia käsittelevään opetukseen. Kirja on pyritty pitämään mahdollisimman käytännönläheisenä. Se antaa perustiedot kuljetusvakuutuksen kehityksestä ja alan toimintatavoista.

 

Kirjan ovat kirjoittaneet Pamela Holmström, Reija Rantanen ja Markus Hytönen. Vakuutustiedon Kehittämissäätiö on tukenut apurahalla heidän kirjoitustyötään.

Kirjan kustantaja on Aalto University Executive Education, ISBN: 978-952-6659-04-6