Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Lean Six Sigma -menetelmän soveltaminen digitaalisten prosessien optimoinnissa vakuutusyhtiössä - Lassi Voutilaisen pro gradu -tutkielma

Kirjoittaja Lassi Voutilainen


Tutkielmani tarkastelee Lean Six Sigma -menetelmän soveltamista digitaalisten prosessien optimoinnissa vakuutusyhtiössä. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, jossa analysoitiin vakuutusyhtiön digitaalisia prosesseja, tunnistettiin niissä esiintyviä hukkia ja prosessivirheitä, ja ehdotettiin parannustoimia. Tutkimuksen perusteella Lean Six Sigma tarjoaa tehokkaita työkaluja digitaalisten prosessien tehostamiseen, mikä voi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja yleistä toiminnallista tehokkuutta.

Tutkielma korostaa Leanin hukan minimointiin keskittyviä periaatteita sekä Six Sigman laadunhallintamenetelmiä ja siinä hyödynnetään DMAIC-viitekehystä, joka kattaa prosessien määrittelyn, mittauksen, analysoinnin, parantamisen ja valvonnan. Tutkimuksessa tunnistettiin kymmenen keskeistä prosessia ja niissä löydettiin erilaisia hukkatöitä, kuten tarpeettomia työvaiheita ja odotusaikoja. Ehdotukset tutkielmassa keskittyivät prosessien tehokkuuden parantamiseen ja hukkatyön vähentämiseen.

Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että vaikka Lean Six Sigma tarjoaa arvokkaita työkaluja, menetelmän jäykkyys ja byrokraattisuus voivat olla haasteellisia. Tutkielmassa suositellaan menetelmän joustavaa soveltamista ja organisaation sitoutumista jatkuvaan parantamiseen. Tulokset antavat käsityksen siitä, miten teoria ja käytännön sovellukset voivat yhdessä kehittää rahoitus- ja vakuutusalan digitaalisia prosesseja.

 

Lassi Voutilainen sai syksyllä 2023 Vakuutustiedon Kehittämissäätiön apurahan pro gradu -tutkielmansa tekemiseen. Tutkielman otsikko on ” Lean Six Sigma menetelmän arviointi ja soveltuvuus digitaalisten prosessien optimoinnissa vakuutusyhtiön kontekstissa”.

Julkaisun pysyvä osoite on:
https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024031911959