Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Tuottamme opetusmateriaalia ja jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan.

Vakuutus­tiedon Kehittämis­säätiö

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön tarkoituksena on tukea vakuutusalaan liittyvän tiedon ja osaamisen kehittymistä. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytetöihin ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Hakuaika on vuosittain syksyllä. Vuonna 2024 hakuaika oli 15.8.-15.10.2024.

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, valmisteilla oleviin maisteritason opinnäytetöihin ja tietokirjan kirjoittamiseen sekä stipendejä edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille maisteritason opinnäytetöille seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  • Vastuullisuus ja kestävä kehitys vakuutusalalla
  • Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys sekä data- ja kyberturvallisuus asiakkaiden, työntekijöiden ja yhtiöiden kannalta ​
  • Vakuutusalan sääntely yhtiöiden ja asiakkaiden näkökulmasta
  • Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
  • Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen
  • Asiakaskäyttäytymisen muuttuminen, digitaalisuus ja toimialaliukumat

Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle.

 

Hae apurahaa

vakuutustiedon kehittämissäätiö

Lisätietoja antaa säätiön toiminnanjohtaja
Eija Kaipainen-Perttula
eija.kaipainen-perttula@vtks.fi

Finva Finanssikoulutus (Aalto EE) tarjoaa laaja-alaista ammattitietoa ja käytännön valmiuksia kaikkiin finanssialan tehtäviin. Saat uusia näkökulmia ja malleja päivittäiseen työskentelyysi ja kykyysi rakentaa tulevaisuuden finanssitoimintaa.

Lue lisää koulutuksista