Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Vakuutus­tiedon Kehittämis­säätiö

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön tarkoituksena on tukea vakuutusalaan liittyvän tiedon ja osaamisen kehittymistä. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytetöihin ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Hakuaika on vuosittain syksyllä.

Apurahojen hakuaika tänä vuonna on 15.8. - 15.10.2024

Tutkimustoiminnan apurahat kohdennetaan sekä tieteelliseen tutkimukseen että opinnäytetöiden valmisteluun säätiön vuosittaisten painopisteiden mukaisesti. Apurahat tietokirjojen kirjoittamiseen ja koulutustoiminnan tuki kohdennetaan pääsääntöisesti VTS/YVTS-tutkintoihin liittyviin opetusmateriaaleihin. Opinnäytestipendejä jaetaan valmistuneille opinnäytetöille.

Säätiö myöntää tänä vuonna apurahoja pääasiassa seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  • Vastuullisuus, kestävä kehitys, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus vakuutusalalla
  • Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys: data- ja kyberturvallisuus sekä tekoälyn hyödyntäminen
  • Vakuutusasiakkaan käyttäytymisen muuttuminen: digitaalisuus ja toimialaliukumat
  • Vakuutusalan sääntely vakuutusyhtiöiden ja vakuutusasiakkaiden näkökulmasta
  • Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
  • Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen

Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle.

 

Hae apurahaa

vakuutustiedon kehittämissäätiö

Lisätietoja antaa säätiön toiminnanjohtaja
Eija Kaipainen-Perttula
eija.kaipainen-perttula(at)vtks.fi

Finva Finanssikoulutus (Aalto EE) tarjoaa laaja-alaista ammattitietoa ja käytännön valmiuksia kaikkiin finanssialan tehtäviin. Saat uusia näkökulmia ja malleja päivittäiseen työskentelyysi ja kykyysi rakentaa tulevaisuuden finanssitoimintaa.

Lue lisää koulutuksista