Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa.

Vakuutus­tiedon Kehittämis­säätiö

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön tarkoituksena on tukea vakuutusalaan liittyvän tiedon ja osaamisen kehittymistä. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytetöihin ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Hakuaika on vuosittain syksyllä. 

Säätiö myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, valmisteilla oleviin maisteritason opinnäytetöihin ja tietokirjan kirjoittamiseen sekä stipendejä edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille maisteritason opinnäytetöille seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  • Vakuutusalan murros ja johtaminen sekä työelämän murros
  • Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys sekä dataturvallisuus asiakkaiden, työntekijöiden ja yhtiöiden kannalta
  • Vakuutusalan sääntely yhtiöiden ja asiakkaiden näkökulmasta
  • Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
  • Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen
  • Asiakaskäyttäytymisen ja asiakkuuksien muuttuminen ja toimialaliukumat

Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle.

 

Hae apurahaa

vakuutustiedon kehittämissäätiö

Lisätietoja antaa säätiön toiminnanjohtaja
Eija Kaipainen-Perttula
eija.kaipainen-perttula@vtks.fi

Aalto EE:n omistama FINVA järjestää monipuolista ja kansainvälistä finanssialan koulutusta.

Lue lisää koulutuksista